Επικοινωνία

 • Για εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν την πρωινή λειτουργία του σχολείου:

Τηλέφωνο: Γραφείο Συλλόγου Διδασκόντων: 210 9231641

E-mail: 70dim.teachers@gmail.com

 • Για θέματα που αφορούν το Ολοήμερο σχολείο:

  Τηλέφωνο: 210 9231641

  E-mail: 70dim.oloimero@gmail.com

 • Διευθύντρια: 210 9220534

  Fax: 210 9220534

  E-mail: mail@70dim-athin.att.sch.gr

  Διεύθυνση: Καλλισπέρη 1, Τ.Κ. 11742, Αθήνα (περιοχή Μακρυγιάνη, Κουκάκι)