Χρήσιμα έγγραφα

  1. Δήλωση Συνοδών
  2. Δήλωση αποχώρησης από το σχολείο με συνοδό (μορφή .docx | μορφή PDF)
  3. Δήλωση αποχώρησης από το σχολείο χωρίς συνοδό (μορφή .docx | μορφή PDF)
  4.  Δήλωση για Ολοήμερο – Πρωινή Ζώνη – Μαθητικούς Ομίλους ( μορφή .docx  / μορφή .pdf)
  5. Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στην ιστοσελίδα του Σχολείου ( μορφή . pdf)
  6. Έντυπο  ΑΔΥΜ –Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (κατεβάστε το έγγραφο εδώ σε μορφή .pdf).
  7. Έγγραφο γονικής συγκατάθεσης για δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο ΠΣΔ (μορφή .doc)
  8. Έντυπο για διανομή φρούτων/λαχανικών (μορφή . docx)
  9. Έντυπο Αίτησης Χορήγησης Βεβαίωσης Φοίτησης (Αίτηση Βεβαίωσης Φοίτησης)